ZWEMBADREGELS TUS­SEN DE OOR­LO­GEN

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

Een po­li­tie­agent meet de leng­te van een vrou­wen­bad­pak. Ooit ver­hul­de zwem­kle­ding het com­ple­te fi­guur van een vrouw, maar tus­sen de we­reld­oor­lo­gen ver­an­der­den de so­ci­a­le mo­res. Zwem­pak­ken wer­den nu een­de­li­ge kle­ding­stuk­ken zon­der mou­wen. De­ze nieu­we bad­pak­stijl was een heel an­der beest­je dan de lan­ge bad­pak­ken van de ne­gen­tien­de eeuw. Ze

le­ver­den dan ook de no­di­ge op­hef op.

1921

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.