Waar­om ge­beur­de het?

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Chi­na werd al tij­den ge­plaagd door eco­no­mi­sche ma­lai­se. Wes­ter­se mo­gend­he­den sloe­gen munt uit dit ver­val door hun com­mer­ci­ë­le be­lan­gen te gel­de te ma­ken. De Bok­sers ga­ven de bui­ten­land­se ko­lo­nis­ten – en de kei­zer­lij­ke dy­nas­tie die het al­le­maal toe­liet – de schuld van hun slech­te leef­om­stan­dig­he­den. Ook meen­den ze dat de steeds gro­te­re bui­ten­land­se in­vloed over de heer­sen­de Qing-dy­nas­tie en de ver­sprei­ding van het chris­ten­dom Chi­na zijn iden­ti­teit ont­nam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.