De dy­nas­tie valt

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Het Bok­ser­pro­to­col werd in 1901 on­der­te­kend en maak­te een ein­de aan het ge­noot­schap. Vol­gens het pro­to­col moesten de for­ten die Be­ij­ing be­scherm­den wor­den ver­nie­tigd. Tien be­trok­ken ver­trou­wens­per­so­nen moesten wor­den te­recht­ge­steld en Chi­na had recht op een scha­de­ver­goe­ding van om­ge­re­kend meer dan 300 mil­joen eu­ro. Door de steun van de kei­ze­rin aan de Bok­sers was de Qing-dy­nas­tie in op­spraak ge­raakt.

Bij een op­stand in 1911 werd de dy­nas­tie op de knie­ën ge­dwon­gen. In 1912 werd Chi­na een re­pu­bliek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.