De pre­si­dent vecht

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Van de ve­le bui­ten­lan­ders die in het even­eens be­le­ger­de Ti­an­jin ge­van­gen za­ten, werd een­tje – een Ame­ri­kaan­se mijn­bouw­kun­di­ge – de 31e pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten: Her­bert Hoover. Hij en zijn toe­kom­sti­ge first la­dy Lou Hen­ry la­gen on­der vuur en hiel­pen mee met de ver­de­di­ging van de stad. Hoover ge­bruik­te zijn ken­nis van het ter­rein om Ame­ri­kaan­se ma­ri­niers door de stad te lei­den, ter­wijl me­vrouw Hoover een .38-ka­li­ber pi­stool han­teer­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.