Mu­se­um Het Valk­hof, Nij­me­gen www.mu­se­um­het­valk­hof.nl D

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

e Nij­mee­g­se kun­ste­naar Ben Lu­de­rer (1937) be­gon in 1971 met het ma­ken van een enor­me vo­gel­vlucht­te­ke­ning van voor­oor­logs Nij­me­gen. Hij te­ken­de pand voor pand met ui­ter­ste pre­ci­sie. Dit jaar is de kun­ste­naar 80 is ge­wor­den en stopt hij met dit werk. De on­vol­tooi­de te­ke­ning van 450 × 125 cm schonk hij aan Mu­se­um Het Valk­hof. In de ten­toon­stel­ling wor­den de vo­gel­vlucht­te­ke­ning en de werk­wij­ze van de kun­ste­naar toe­ge­licht met een keu­ze uit de voor­stu­dies die hij van en­ke­le on­der­de­len heeft ge­maakt. Bij de ten­toon­stel­ling ver­schijnt de pu­bli­ca­tie ‘Nij­me­gen in vo­gel­vlucht - Te­ke­ning van een stad 1876-1910’.

T/m 7 ja­nu­a­ri 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.