“IK BEN DE BES­TE!”

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis in beeld -

Bok­ser Cas­si­us Clay to­rent bo­ven de vier le­den van de pop­groep The Be­at­les uit. De groep is in de VS voor hun eer­ste Ame­ri­kaan­se tour­nee. La­ter die maand wordt Clay we­reld­kam­pi­oen zwaar­ge­wicht door Son­ny Lis­ton te ver­slaan. Niet lang daar­na ver­an­dert hij zijn naam

in Mu­ham­mad Ali.

1 FE­BRU­A­RI 1964

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.