MERCEDES VAN ADOLF HITLER GEVEILD

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Het is een mon­ster­lijk gro­te au­to: de Mercedes-Benz 770K Gros­ser Of­fe­ner Touren­wa­gen. Be­gin dit jaar werd één van de vijf nog be­staan­de exem­pla­ren van dit op­mer­ke­lij­ke au­to­ty­pe geveild. Wat het voer­tuig ex­tra bij­zon­der maakt was de eer­ste ei­ge­naar. Tus­sen ok­to­ber 1939 en mei 1941 werd Adolf Hitler meer­maals rond­ge­re­den in de­ze wa­gen, bij­voor­beeld tij­dens het staats­be­zoek van Be­ni­to Mus­so­li­ni. Hit­lers chauf­feur, SS-lid Erich Kemp­ka, be­stel­de het voer­tuig en vroeg om ko­gel­we­rend glas en be­pant­se­ring rond­om de ca­bi­ne. De wa­gen is voor­zien van een in­druk­wek­ken­de 7,7 li­ter acht­ci­lin­der mo­tor die 230 pk op­wekt. Zo kon het lood­zwa­re ve­hi­kel toch over de pas aan­ge­leg­de au­to­ba­nen rij­den met een top­snel­heid van 160 km/u. Tien pro­cent van de ge­heim ge­ble­ven op­brengst gaat naar or­ga­ni­sa­ties die ken­nis over en be­wust­zijn van de Jo­den­ver­vol­ging pro­mo­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.