The Crown (sei­zoen twee)

Net­flix

Alles over Geschiedenis - - Vraag & antwoord -

Sinds eind vo­rig jaar is bij Net­flix het twee­de sei­zoen van de suc­ces­vol­le se­rie The Crown te zien. In de se­rie, die in to­taal zes sei­zoe­nen moet gaan du­ren, staat het le­ven van de Brit­se ko­nin­gin Eli­za­beth II cen­traal. In het twee­de sei­zoen wordt de pe­ri­o­de 1956-1963 be­han­deld. De ge­beur­te­nis­sen die in dit sei­zoen aan bod ko­men zijn on­der an­de­re de Su­ez­cri­sis en het af­tre­den van pre­mier Mac­mil­lan naar aan­lei­ding van de Pro­fu­mo-af­fai­re. Dich­ter bij huis heeft de ko­nin­gin ook al­ler­lei bal­len in de lucht te hou­den en heeft ze het met na­me te stel­len met een steeds on­ge­luk­ki­ger wor­den­de prins Phil­lip en een al­maar meer los­ge­sla­gen prin­ses Mar­ga­ret. Duur af­le­ve­ring: 55 mi­nu­ten | En­gels ge­spro­ken, Ne­der­lands on­der­ti­teld

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.