Ro­mein­se kust – Het land van Ne­ha­len­nia

Alles over Geschiedenis - - Exposities - Zeeuws Mu­se­um, Mid­del­burg zeeuws­mu­se­um.nl

In het Zeeuws Mu­se­um maak je nu een wan­de­ling langs de Ro­mein­se kust van zo’n twee­dui­zend jaar ge­le­den, van noord naar zuid. De toen­ma­li­ge grens (de li­mes) van het Ro­mein­se Rijk, liep langs de Rijn rich­ting de Noord­zee. Dat zorg­de er­voor dat de Ne­der­land­se kust voor de Ro­mei­nen een be­lang­rijk ge­bied was, voor zo­wel han­dels­be­lan­gen als mi­li­tai­re ver­de­di­ging. Aan de hand van wa­pens, sie­ra­den, ge­bruiks­voor­wer­pen en han­dels­waar, af­kom­stig uit ge­bie­den aan zee, zie je hoe de Ro­mei­nen er in die tijd leef­den. Daar­naast wordt er ex­tra aan­dacht be­steed aan de Zeeuw­se bij­dra­ge aan de

Ro­mein­se eco­no­mie.

T/m 6 mei 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.