Hol­land­se Mees­ters uit de Her­mi­ta­ge

Alles over Geschiedenis - - Exposities - Her­mi­ta­ge, Amsterdam her­mi­ta­ge.nl

De Her­mi­ta­ge Amsterdam heeft ve­le Hol­land­se Mees­ters uit de be­roem­de col­lec­tie van de Her­mi­ta­ge in St.Pe­ters­burg naar Ne­der­land ge­haald. Sinds ok­to­ber van het af­ge­lo­pen jaar zijn er maar liefst drie­ën­zes­tig schil­de­rij­en van vijf­tig ver­schil­len­de kun­ste­naars te be­won­de­ren in de Her­mi­ta­ge Amsterdam. En wel in de Kei­zers­vleu­gel. De schil­de­rij­en zijn voor het eerst in twee­hon­derd­vijf­tig jaar weer even op Ne­der­land­se bo­dem, dus het is een unie­ke kans om ze te gaan be­kij­ken. Er is een gra­tis au­dio­tour, in­ge­spro­ken door Geert Mak en Jan Six jr. De en­tree voor de ten­toon­stel­ling be­draagt tien eu­ro.

T/m 27 mei 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.