Ste­den door de eeu­wen heen

Een tijd­lijn vol ver­ste­de­lij­king en ag­glo­me­ra­tie.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De eer­ste per­ma­nen­te ne­der­zet­tin­gen wor­den langs de ri­vier de Jordaan ge­ves­tigd. Hier is de aar­de vrucht­baar. Ge­du­ren­de de vol­gen­de dui­zend jaar wor­den mu­ren ge­bouwd en groeit Je­ri­cho uit tot een be­lang­rij­ke ne­o­li­ti­sche han­dels­post. Ro­me wordt na de Etrus­ki­sche over­heer­sing een on­af­han­ke­lij­ke stad. De han­del tiert we­lig en Ro­me wordt naar ver­luidt de eer­ste stad met meer dan een mil­joen in­wo­ners in de vijf­de eeuw voor Chris­tus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.