Doe-het-zelf

Bouw de hoog­ste wol­ken­krab­ber.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Het Em­pi­re Sta­te Buil­ding was niet de eer­ste wol­ken­krab­ber ooit, maar hij is wel een van de be­kend­ste. Zijn snel­le en ef­fi­ci­ën­te bouw en het feit dat hij bij­na veer­tig jaar het hoog­ste ge­bouw ter we­reld was, maak­ten van New

York de ul­tie­me wol­ken­krab­ber­stad in de vroe­ger twin­tig­ste eeuw. An­de­re bouw­wer­ken zo­als het Chrys­ler Buil­ding wer­den ook in die pe­ri­o­de ge­bouwd en wa­ren het uit­hang­bord van een nieuw soort art de­co-ont­werp voor ho­ge ge­bou­wen. Em­pi­re Sta­te is nog al­tijd erg be­lang­rijk en laat zien dat het ge­bouw meer dan tach­tig jaar na het leg­gen van de fun­de­ring nog steeds met zijn tijd mee­gaat.

Wees hoe dan ook de hoog­ste. De mast van het Em­pi­re Sta­te Buil­ding is spe­ci­aal ge­bouwd om ho­ger te zijn dan het Chrys­ler Buil­ding. Je hebt veel bouw­ma­te­ri­aal no­dig – heel veel ... Koop zo­veel mo­ge­lijk be­ton en staal om de klus te kun­nen kla­ren....

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.