Ge­schie­de­nis in beeld

De in­druk­wek­kend­ste beel­den bij his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Tij­dens WO I oe­fe­nen vier vrou­we­lij­ke brand­weer­lie­den de eva­cu­a­tie van een fa­briek. Zij wor­den hier­bij ga­de­ge­sla­gen door de werk­neem­sters. Door de af­we­zig­heid van de man­nen na­men de vrou­wen – die nog steeds geen kies­recht had­den – veel be­lang­rij­ke ta­ken

van hen over.

1917

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.