Zat er echt een ijs­beer in de To­wer of Lon­don?

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Ja. En niet al­leen een ijs­beer. Er wa­ren leeu­wen, tij­gers, apen, oli­fan­ten, ze­bra’s, al­li­ga­tors en zelfs kan­goe­roes. Sinds de twaalf­de eeuw wer­den er wil­de die­ren ge­hou­den in de To­wer of Lon­don. Do­cu­men­ten uit 1210 be­schrij­ven nauw­keu­rig de sa­la­ris­sen van de ko­nink­lij­ke leeu­wen­ver­zor­gers. De ijs­beer da­teert uit 1252 en was een ca­deau van Haak­on IV van Noor­we­gen aan Hen­drik III van En­ge­land.

He­laas wer­den de die­ren in klei­ne kooi­en ge­hou­den en kre­gen ze niet het juis­te voed­sel. Zo dach­ten de ver­zor­gers in die tijd dat oli­fan­ten car­ni­vo­ren wa­ren! De ijs­beer mocht in elk ge­val wel in de Theems zwemmen en vis van­gen, zij het aan­ge­lijnd.

De ko­nink­lij­ke stal­len wer­den in de zes­tien­de eeuw voor pu­bliek toe­gan­ke­lijk. Be­zoe­kers kon­den de en­tree van drie hal­ve pen­ny’s om­zei­len door een kat of hond mee te ne­men, die ver­vol­gens aan de leeu­wen en tij­gers werd ge­voerd!

De ko­nink­lij­ke stal­len wer­den in 1835 ge­slo­ten. De eni­ge die­ren die er nu nog staan, zijn draads­culp­tu­ren van Ken­dra Has­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.