De gro­te ont­snap­ping

Step­hen Dan­do-Col­lins

Alles over Geschiedenis - - Vraag & antwoord -

De au­teur van De gro­te ont­snap­ping staat voor­al be­kend om zijn boe­ken over Ro­mein­se le­gi­oe­nen en Ou­de Grie­ken. Maar met zijn nieuw­ste werk laat hij zien dat ook WO II hem pri­ma ligt.

Dit span­nen­de boek gaat over de groot­ste (en min­ste be­ken­de) ont­snap­ping van Ame­ri­kaan­se krijgs­ge­van­gen van de oor­log. Dit boek is een aan­grij­pend eer­be­toon aan de Ame­ri­ka­nen die al­les de­den voor hun vrij­heid, dap­pe­re Po­len die hen met ge­vaar voor ei­gen le­ven hiel­pen en mee­do­gen­lo­ze na­zi’s die hen kos­te wat kost pro­beer­den te­gen te hou­den. Ame­ri­kaan­se en Ca­na­de­se krijgs­ge­van­ge­nen gra­ven in af­schu­we­lij­ke om­stan­dig­he­den een tun­nel die uit­ein­de­lijk 36 ge­van­ge­nen in staat stelt om te ont­snap­pen. De be­vei­li­ging van het kamp wordt aan­ge­scherpt en uit­ein­de­lijk wor­den meer dan 1500 Ame­ri­kaan­se krijgs­ge­van­ge­nen ver­oor­deeld tot een ver­blijf in dit kamp. Ver­de­re po­gin­gen om uit te bre­ken mis­luk­ken stuk voor stuk. Tot in ja­nu­a­ri 1945, wan­neer al­les plot­se­ling in hoog tem­po ver­an­dert. www.ka­rak­ter­uit­ge­vers.nl | € 19,99 | 320 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.