MICHELANGELO DI LODOVICO BUONARROTI SIMONI

ITA­LIË 1475 1564

Alles over Geschiedenis - - Steden -

Michelangelo staat het meest be­kend om zijn pla­fond­schil­de­ring in de Six­tijn­se Ka­pel en zijn beeld­houw­werk Da­vid, maar hij was ook een grens­ver­leg­gen­de ar­chi­tect. Zijn Lau­ren­zi­a­na bi­bli­o­theek was eer­der prak­tisch dan de­co­ra­tief. Op een ver­ge­lijk­ba­re ma­nier ont­wierp hij het Pi­az­za del Campi­do­glio (plein van de Ca­pito­lijn), op de heu­vel Ca­pito­lijn (Ca­pi­tool) in Ro­me.

Hij ont­wierp geen ge­brui­ke­lijk plein, maar kwam met een tra­pe­zi­um­vor­mig ont­werp ge­com­bi­neerd met een ovaal­vor­mig pa­troon, in een po­ging per­spec­tie­fef­fec­ten te voor­ko­men. Hij kreeg ook de taak om de ico­ni­sche SintPie­ters­ba­si­liek te re­no­ve­ren, maar hij stierf voor­dat het vol­tooid werd.

De koe­pel van de Sint-Pie­ters­ba­si­liek werd pas na de dood van Michelangelo vol­tooid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.