MARCUS VITRUVIUS POLLIO

RO­MEIN­SE RIJK CA. 80 70 V.CHR. CA. 15 V.CHR.

Alles over Geschiedenis - - Steden -

Marcus Vitruvius Pollio is de on­be­twis­te va­der de mo­der­ne ar­chi­tec­tuur. Hij is mis­schien niet ver­ant­woor­de­lijk voor een spe­ci­fiek ge­bouw, maar zijn grens­ver­leg­gen­de on­der­zoek ‘De Ar­chi­tec­tu­ra’ heeft de ge­schie­de­nis van bouw­kun­dig ont­wer­pen voor­goed vorm­ge­ge­ven. Het on­der­zoek le­vert een on­ge­ë­ve­naard in­zicht in Ro­mein­se ste­den – van ma­chi­nes, aqua­duc­ten en ma­te­ri­a­len, tot bouw­op­drach­ten en stads­plan­nen. Het werk van Vitruvius werd tij­dens de Re­nais­san­ce steeds re­le­van­ter. Zo­wel kun­ste­naars als ar­chi­tec­ten ge­bruik­ten zijn on­der­zoek als werk­hand­lei­ding.

Le­o­nar­do da Vin­ci ge­bruik­te Boek 3 (hoofd­stuk 1) van ‘De ar­chi­tec­tu­ra’ voor zijn be­roem­de ‘Vit­ru­vi­us­man’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.