OVERZICHT

Alles over Geschiedenis - - Steden -

Toen kei­zer Con­stan­tijn in

324 Li­ci­ni­us ver­sloeg bij Chry­so­po­lis en het hoofd werd van het Ro­mein­se Rijk, werd de stad By­zan­ti­um ge­ko­zen als het nieu­we Ro­me. Hij noem­de het Con­stan­ti­no­pel. Het nieu­we cen­trum van het rijk was van groot re­li­gi­eus en com­mer­ci­eel be­lang. Het bleef een be­lang­rijk sym­bool van het Ro­mein­se Rijk, zelfs na­dat veel hier­van in­een was ge­stort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.