Be­slis­send mo­ment

Ver­hui­zing naar Bue­nos Ai­res

Alles over Geschiedenis - - Helden & schurken -

Eva had een pas­sie voor ac­te­ren. Ze ont­dek­te hoe leuk ze dit vond toen ze deel­nam aan pro­duc­ties op school. Ze ver­huis­de als 15-ja­ri­ge naar de hoofd­stad om een ster te wor­den. Hoe­wel ze een aan­tal rol­len op to­neel en te­le­vi­sie kreeg, kwam haar gro­te door­braak op de ra­dio. In één pro­gram­ma speel­de ze als stem­ac­teur rol­len van ko­nin­gin Eli­za­beth I van En­ge­land en

tsa­ri­na Cat­ha­ri­na de Gro­te.

1934

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.