Mes als pro­the­se

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Ar­che­o­lo­gen von­den in een uit­ge­strekt graf­veld in Noord-Ita­lië het

ske­let van een on­ge­veer veer­tig jaar ou­de man die bij le­ven zijn rech­ter­hand mis­te. Het op­val­lend­ste was dat hij een mes als pro­the­se droeg. Het mes werd be­ves­tigd aan zijn arm met een le­ren kap en de no­di­ge rie­men en ges­pen. Analyse van zijn ge­bit maakt aan­ne­me­lijk dat hij het mes met zijn tan­den vast­gesp­te aan zijn arm. De man leef­de in het vroeg-mid­del­eeuw­se Ita­lië en hoe­wel de pro­the­se al op­mer­ke­lijk is, valt er veel meer over hem te le­ren. Zo is het op­val­lend dat hij zo lang ge­leefd heeft met zijn han­di­cap. Dit wijst op so­ci­a­le be­trok­ken­heid bin­nen de ge­meen­schap waar­in hij leef­de en een ho­ge waar­de die aan zijn le­ven werd ge­hecht. Waar­om de man zijn hand ver­loor is niet dui­de­lijk. De Lan­go­bar­den, zijn volk, ston­den be­kend als dap­pe­re krij­gers. Mis­schien was het een oor­logs­wond, maar mo­ge­lijk was de

am­pu­ta­tie nood­za­ke­lijk om me­di­sche re­de­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.