GIF­TI­GE KUNSTROOK

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Te­gen het ein­de van WO II lag het mach­ti­ge Duit­se slag­schip Tir­pitz voor an­ker in de Noor­se fjor­den. Het schip kon ner­gens heen, om­dat de ge­al­li­eer­den de zee be­heer­sten. Toch moest de Tir­pitz ver­nie­tigd wor­den en er von­den ver­schil­len­de lucht­aan­val­len plaats op het schip. Om het te ver­ber­gen ge­bruik­ten de Duit­sers kunstrook,

maar die had een bij­wer­king: hij was slecht voor het mi­li­eu. Clau­dia Hartl, we­ten­schap­per aan de Gu­ten­berg Uni­ver­si­teit in Mainz, kwam hier­ach­ter toen ze jaar­rin­gen van bo­men in Noor­we­gen on­der­zocht. Ze wil­de ei­gen­lijk een groei­pro­fiel van de laat­ste 2000 jaar op­ma­ken, maar ont­dek­te in plaats daar­van dat de bo­men in 1945 voor de eni­ge keer in hun he­le ge­schie­de­nis niet ge­groeid wa­ren. De dich­te wolk kunst­mist, die werd op­ge­wekt met cor­ro­sief chloor­sul­fon­zuur, is de eni­ge waar­schijn­lij­ke op­los­sing voor het raad­sel. Mo­ge­lijk is hier­uit een nieuw we­ten­schap­pe­lij­ke

tak ont­staan: oor­logs­den­dro­chro­no­lo­gie. De­ze kan zich naast de ‘bom-tur­ba­tie’ nes­te­len in het on­der­zoe­ken van de

mi­li­eu­ge­vol­gen van oor­lo­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.