SA­MU­EL HENSHALL Na­ti­o­na­li­teit: En­gels Ca. 1764 – 1807

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Sa­mu­el Henshall was pro­fes­sor in Ox­ford, maar zijn aca­de­mi­sche car­ri­è­re was re­de­lijk on­be­dui­dend. Zijn pu­bli­ca­ties wer­den be­kri­ti­seerd als op­schep­pe­rig en vol blun­ders. Hij kreeg het pa­tent op de kur­ken­trek­ker in 1795, maar er wer­den al ver­ge­lijk­ba­re ont­wer­pen ge­bruikt, dus hij werd niet ge­zien als de uit­vin­der.

De ver­nieu­wing van Sa­mu­el Hens­halls kur­ken­trek­ker was het plaat­je on­der aan de schroef, dat er­voor zorg­de dat het ze­gel werd ver­bro­ken vóór het trek­ken van de

kurk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.