Hoe wer­den wijn essen ge­o­pend voor­dat de kur­ken­trek­ker werd uit­ge­von­den?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Wijn werd niet be­waard in gla­zen fles­sen, tot­dat glas­bla­zers ze in de 18e eeuw mas­saal be­gon­nen te pro­du­ce­ren. Daar­voor werd wijn be­waard in hou­ten va­ten of gro­te krui­ken van klei. Pas vlak voor het ser­ve­ren werd de wijn over­ge­go­ten in kan­nen. De eer­ste wijn­fles­sen had­den geen kur­ken die er he­le­maal in­ge­stopt wer­den en kon­den met de hand wor­den ge­o­pend. De eer­ste kur­ken­trek­ker was ge­ba­seerd op een ap­pa­raat waar­mee vast­zit­ten­de ko­gels in de loop van een mus­ket wer­den ver­wij­derd. De daad­wer­ke­lij­ke uit­vin­der is on­be­kend, maar het eer­ste pa­tent op de kur­ken­trek­ker werd in 1795 in Engeland aan­ge­vraagd door Sa­mu­el Henshall (zie ka­der), en in Frank­rijk pas 30 jaar la­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.