Spo­ren van oor­log – Ar­che­o­lo­gie van WO I

In Flan­ders Fields Mu­se­um www.in­f­lan­ders­fields.be

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Aan het ein­de van WO I was het land­schap langs de front­li­nie om­ge­vormd tot een gro­te woes­te­nij. De be­vol­king kwam te­rug en be­gon aan de enor­me uit­da­ging de re­gio op­nieuw be­woon­baar te ma­ken. Zo­doen­de wer­den de spo­ren van de oor­log weg­ge­vaagd en wer­den ze een deel van het ar­che­o­lo­gi­sche bo­dem­ar­chief.

Over­al in de West­hoek slui­me­ren de ar­che­o­lo­gi­sche res­ten van de oor­log in de bo­dem, nau­we­lijks der­tig cen­ti­me­ter diep, on­zicht­baar voor het blo­te oog. De ten­toon­stel­ling toont voor het eerst de re­sul­ta­ten van ruim tien jaar ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek in de re­gio en daar­bij zijn veel spec­ta­cu­lai­re bo­dem­vond­sten te­voor­schijn ge­ko­men. Bo­ven­dien ma­ken al­ler­lei we­ten­schap­pe­lij­ke tech­nie­ken de spo­ren van de oor­log op­nieuw zicht­baar in het land­schap.

T/m 26 au­gus­tus 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.