Art Nou­veau | Nieu­we Za­ke­lijk­heid | Delft

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Mu­se­um Prin­sen­hof Delft prin­sen­hof-delft.nl

Delft groei­de tus­sen 1880 en 1940 uit van een klei­ne pro­vin­cie­stad tot één van de be­lang­rijk­ste cen­tra van de kunst­nij­ver­heid in Ne­der­land. Mu­se­um Prin­sen­hof Delft ver­telt dit in­spi­re­ren­de ver­haal in de over­zichts­ten­toon­stel­ling ‘Art Nou­veau | Nieu­we Za­ke­lijk­heid | Delft’.

Aan­ja­ger van de kunst­nij­ver­heid in Delft was des­tijds de Po­ly­tech­ni­sche School, de hui­di­ge TU Delft. Hier stu­deer­den de toe­kom­sti­ge in­du­stri­ë­len en kun­ste­naars. On­der­ne­mer Jac­ques van Mar­ken (op­rich­ter van de Gist- en Spi­ri­tus­fa­briek en de Ne­der­land­sche Olie­fa­briek) speel­de een be­lang­rij­ke rol in de ont­wik­ke­ling van de art nou­veau in Delft. Hij vroeg Jan Toor­op een af­fi­che voor de Ne­der­land­sche Olie­fa­briek te ont­wer­pen, met als re­sul­taat het ico­ni­sche sla­olie­af­fi­che dat de Ne­der­land­se art nou­veau de bij­naam ‘sla­olie­stijl’ op­le­ver­de.

De ten­toon­stel­ling is vorm­ge­ge­ven door Ca­spar Co­nijn, die vo­rig jaar als eer­ste bui­ten­lan­der een ten­toon­stel­ling mocht vorm­ge­ven in de Her­mi­ta­ge in Sint-Pe­ters­burg. Co­nijn brengt het Delft van rond 1900 tot le­ven met le­vens­gro­te fo­to’s en wan­den van sla­olie­kist­jes. Hij geeft hier­mee de me­de­wer­kers van de Delft­se in­du­strie, kunst­a­te­liers en Po­ly­tech­ni­sche School een ge­zicht.

T/m 26 au­gus­tus

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.