4 BE­ROEM­DE ... VLIE­GEN­DE CIR­CUS­SEN

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

DE VIJF BLACKBIRDS

1931 ’32, LOS ANGELES, VS

De Blackbirds wa­ren ge­re­kru­teerd door WO I-ve­te­raan Wil­li­am J. Po­well en wa­ren het eer­ste vol­le­dig zwar­te stunt­vlie­gers­team in de VS. 40.000 men­sen za­gen hun eer­ste show.

DE 13 BLACK CATS

1924 ’29, HOL­LY­WOOD, VS

De­ze on­be­vrees­de pi­lo­ten, te­za­men met stunt­vrouw Gla­dys In­gle, lie­pen over de vleugels zon­der vei­lig­heids­har­nas en Gla­dys sprong van vlieg­tuig naar vlieg­tuig.

GATES FLY­ING CIR­CUS

1922 ’29, GE­HE­LE VS

Ivan Gates was oor­spron­ke­lijk geen pi­loot, maar maak­te re­cla­me voor de be­roem­de shows. Pas daar­na leer­de hij vlie­gen.

MA­BEL CODY’S FLY­ING CIR­CUS

1921 ’24, FLO­RI­DA, VS

Ma­bel Cody sprong van een rij­den­de au­to naar een vlieg­tuig. Toen een tre­de van de lad­der brak, over­leef­de hij de val.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.