AN­DRÉ-JAC­QUES GARNERIN

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

FRANK­RIJK, 1769-1823 Ter­wijl Garnerin tij­dens de Fran­se re­vo­lu­tie­oor­lo­gen me­tho­den be­dacht om uit de ge­van­ge­nis te ont­snap­pen, be­dacht hij dat hij lucht­weer­stand kon ge­brui­ken om een val te ver­tra­gen. Na zijn vrij­la­ting test­te hij zijn the­o­rie door de eer­ste can­vas pa­ra­chu­te te bou­wen, be­ves­tigd aan een mand. Een wa­ter­stof­bal­lon bracht hem naar 1000 me­ter hoog­te, waar­na hij sprong. Hij land­de on­ge­deerd en zou la­ter nog eens 200 spron­gen ma­ken.

Gar­nerins hoog­ste sprong was van­af bij­na 2500 me­ter

hoog­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.