Vrou­we­lij­ke strij­ders

Vrou­we­lij­ke vech­ters ver­sche­nen in de oud­heid al op het slag­veld – er is al­leen wei­nig over ge­schre­ven.

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Ar­te­mi­sia I

De ko­nin­gin van Ha­li­car­na­sus (het he­den­daag­se Tur­kije) had in de 5e eeuw v.Chr. het ge­zag over vijf sche­pen in de Slag bij Ar­te­mi­si­um. Ze vocht sa­men met de Per­zi­sche ko­ning Xer­xes I. De Griek­se his­to­ri­cus Hero­do­tus schreef over haar hel­den­da­den, mee­do­gen­loos­heid en ge­ni­a­le stra­te­gie­ën.

Ko­nin­gin Bou­dic­ca

Rond 60 n.Chr. leid­de Bou­dic­ca, ko­nin­gin van de Ice­ni in Engeland, een op­stand te­gen de Ro­mei­nen na­dat sol­da­ten haar doch­ters had­den ver­kracht. Ze leid­de een enorm le­ger en zou in haar wraak 80.000 men­sen heb­ben ge­dood.

Zeno­bia

De ko­nin­gin van Pal­my­ra re­geer­de in Sy­rië van 250 tot 275. Ze leid­de le­gers te­gen het Ro­mein­se Rijk on­der Clau­di­us Go­thi­cus en was zo suc­ces­vol op het slag­veld dat het haar luk­te om he­le Ro­mein­se le­gi­oe­nen uit Ana­to­lië te ver­ja­gen.

Na­ka­no Ta­ke­ko

Na­ka­no vocht als vrou­we­lij­ke Sa­mu­rai-strij­der in de Bo­s­hin-oor­log, een Ja­pan­se bur­ger­oor­log in 1868. Ze sneu­vel­de in de strijd ter­wijl ze een vrou­we­lij­ke een­heid leid­de te­gen het Ja­pans Kei­zer­lijk Le­ger.

Li­dija Lit­v­jak

Zij was een Sov­jet­ge­vechts­pi­loot tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log en de eer­ste vrouw die een vij­an­de­lijk vlieg­tuig neer­schoot. Li­dija heeft ook het re­cord van de mees­te do­den door een vrou­we­lij­ke pi­loot (12 so­lo, 4 ge­deeld).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.