WAAR TE VER­BLIJ­VEN

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Wel­ke ver­blijf­plaats je ook kiest: de kans be­staat dat je in­eens moet ver­kas­sen. Samarkand is één gro­te bouw­plaats en de stad ver­an­dert ge­re­geld. Ti­moer heeft een groot­se vi­sie voor zijn nieu­we hoofd­stad en hij laat re­gel­ma­tig ge­bou­wen neer­ha­len of op­nieuw op­bou­wen als ze niet aan die vi­sie vol­doen. Een op­val­lend voor­beeld is de enor­me mos­kee die hij liet bou­wen als mu­se­um voor zijn over­le­den vrouw. Toen het ge­bouw klaar was, vond Ti­moer de in­gangs­boog te laag. Hij liet het ge­bouw on­mid­del­lijk weer slo­pen en ver­van­gen door een be­ter exem­plaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.