Wie de­den er mee?

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

PRE­MIER LI PENG

1928-NU

Een te­gen­stan­der van eco­no­mi­sche her­vor­min­gen. Li Peng was de­ge­ne die de nood­toe­stand uit­riep om het Ti­a­na­n­men­pro­test te be­ëin­di­gen.

ZHAO ZIYANG

1919-2005

De ge­ne­raal­se­cre­ta­ris van de Com­mu­nis­ti­sche Par­tij was voor een vreed­za­me dia­loog. Hij werd 15 jaar lang on­der huis­ar­rest ge­plaatst.

DE ON­BE­KEN­DE DE­MON­STRANT

ON­BE­KEND

Op de mor­gen na het bloed­bad ver­sper­de de­ze jon­ge man een ko­lon­ne tanks de weg. Zijn iden­ti­teit is nog al­tijd een mys­te­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.