02 De flan­ken ver­ste­vi­gen

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Het Griek­se le­ger be­stond voor­al uit hop­lie­ten. On­danks hun goe­de trai­ning en uit­rus­ting wa­ren zij kwets­baar te­gen­over ca­va­le­rie, om­dat de­ze met hun wend­baar­heid en snel­heid snel om de flan­ken kon­den trek­ken. De Per­zi­sche ca­va­le­rie be­hoor­de tot de bes­te in de we­reld en hun paar­den wa­ren we­reld­wijd be­roemd om hun snel­heid. Het moet een gro­te ver­ras­sing zijn ge­weest voor de Grie­ken toen ze za­gen dat het Per­zi­sche le­ger bij Ma­ra­thon am­per ca­va­le­rie had, maar voor­al boog­schut­ters en Per­zi­sche On­ster­fe­lij­ken, de naar ver­luidt on­kwets­ba­re eli­te­sol­da­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.