05 Een kei­har­de bot­sing

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De Griek­se aan­val had een ver­woes­ten­de im­pact. De Atheen­se hop­lie­ten wa­ren ge­oe­fend in het vech­ten te­gen an­de­re Grie­ken, die in dich­te for­ma­ties en met gro­te schil­den en bron­zen pant­sers voch­ten. Maar de Per­zen (en voor­al hun boog­schut­ters) droe­gen al­leen stof en dik­ke wam­bui­zen. Toen Mil­ti­a­des en zijn man­nen de Per­zen be­reik­ten, was er al­leen maar het ge­luid van me­taal dat zich in vlees en bot­ten boor­de. De Per­zi­sche troe­pen wa­ren to­taal niet voor­be­reid op zo’n aan­val; het le­ger was door de schok in cha­os.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.