10 De Per­zi­sche vloot vlucht

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De Grie­ken na­men ze­ven Per­zi­sche sche­pen in en vier­den hun over­win­ning ter­wijl ze de ge­buts­te over­blijf­se­len van het Per­zi­sche in­va­sie­le­ger za­gen weg­va­ren rich­ting de Ege­ï­sche Zee. Het aan­tal slacht­of­fers be­te­ken­de een van de groot­ste over­win­nin­gen die de Grie­ken ooit had­den be­haald. 6400 Per­zen wa­ren dood, te­gen slechts 203 Grie­ken. Maar Mil­ti­a­des had geen tijd om de do­den te be­gra­ven; on­mid­del­lijk be­val hij zijn troe­pen om te­rug te mar­che­ren naar het nu on­ver­de­dig­de Athene, voor het ge­val er een ver­gel­dings­aan­val zou ko­men. De­ze kwam ech­ter niet; de Eer­ste Per­zi­sche Oor­log was ten ein­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.