09 Ver­dron­ken in het moe­ras

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Na­dat het Per­zi­sche mid­den viel, sloe­gen de over­le­ven­de Per­zen op de vlucht. De mees­ten vlucht­ten naar hun aan­ge­meer­de sche­pen, met de Grie­ken op hun hie­len, die ve­le vluch­ten­de Per­zen dood­den. De Per­zen die de sche­pen niet kon­den be­rei­ken, vlucht­ten naar het bin­nen­land. Ze ken­den het ter­rein niet en vie­len in moe­ras­sen, waar­in ze ver­dron­ken. Of Da­tis op het slag­veld stierf, te­rug naar Per­zië vlucht­te of ver­dronk in een moe­ras is niet be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.