08 Per­zisch mid­den wordt om­sin­geld

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Door de os­sen­hoorn­for­ma­tie kon­den de Griek­se flan­ken van­af de zij­kan­ten druk leg­gen op het Per­zi­sche mid­den, waar de On­ster­fe­lij­ken al snel om­sin­geld wer­den. Ter­wijl de Per­zi­sche vleugels in­stort­ten, zet­ten de On­ster­fe­lij­ken al­les op al­les met do­de­lij­ke ge­vol­gen. Ze wis­ten de Griek­se front­li­nie te­gen te hou­den, maar door­dat ze om­sin­geld wer­den door de vij­and, kon zelfs hun ont­zag­lij­ke strijd­vaar­dig­heid de ve­le Griek­se spe­ren niet weer­staan. De On­ster­fe­lij­ken wer­den vech­tend tot de laat­ste man ver­sla­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.