2 GE­VECHT OM DE HEUVELRUG

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Nu de ge­al­li­eer­de aan­val faalt, gaan de Fran­sen in de te­gen­aan­val. Ze ne­men de tac­tisch be­lang­rij­ke Prat­zen­heu­vel­rug in. Tsaar Alexan­der ziet het be­lang niet in en trekt zijn troe­pen te­rug als hij ziet dat de Fran­sen niet ver­der aan­val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.