Tijd­lijn

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

GALLISCHE AAN­VAL

Het Gallische ont­zet­tings­le­ger on­der hoofd­man Com­mi­us valt de bui­ten­muur aan op het­zelf­de mo­ment dat Ver­cin­ge­to­rix de bin­nen­muur be­stormt.

De aan­val mis­lukt, maar de Gal­li­ërs pro­be­ren het ’s nachts nog eens. Cae­sar moet de­len van de pa­lis­sa­de op­ge­ven.

RO­MEI­NEN SLAAN TE­RUG

De Ro­mein­se ver­de­di­gings­wer­ken zijn in ge­vaar door de nacht­aan­val. Mar­cus An­to­ni­us en Gai­us Tre­bo­ni­us doen een te­gen­aan­val met ca­va­le­rie en slaan de Gal­li­ërs te­rug. De grep­pels voor de pa­lis­sa­des ver­tra­gen de aan­val van Ver­cin­ge­to­rix zo lang dat hij te laat komt met ver­ster­kin­gen.

ZWAK­KE PLEK

De pa­lis­sa­des heb­ben één zwak­ke plek, waar de mu­ren vlak bij el­kaar lig­gen door de ri­vier en heu­vels. De neef van Ver­cin­ge­to­rix voert met het ont­zet­tings­le­ger een enor­me aan­val op de­ze plek aan, ter­wijl het gar­ni­zoen van Ale­sia van bin­nen­uit aan­valt.

CAE­SAR NEEMT EEN GOK

De Ro­mei­nen staan zo on­der druk dat ze elk mo­ment kun­nen be­zwij­ken. Cae­sar grijpt per­soon­lijk in en leidt een aan­val van 6000 rui­ters op de ach­ter­kant van de ex­ter­ne aan­val­lers. Het ont­zet­tings­le­ger raakt in pa­niek en de aan­val stort in­een.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.