Be­slis­send mo­ment De dood van zijn moe­der 1827

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De moe­der van Shaka sterft in 1827, waar­na hij in een die­pe de­pres­sie te­recht­komt. Zijn moe­der was lan­ge tijd zijn eni­ge bron van be­scher­ming en had een ster­ke in­vloed op hem. Shaka eist uit­ge­brei­de rouw­ce­re­mo­nies waar ie­der­een, ook zijn ge­de­mo­ra­li­seer­de krij­gers, aan moe­ten deel­ne­men. Hij ont­steekt in een psy­cho­ti­sche woe­de wan­neer hij denkt dat men­sen niet ge­noeg hun best doen om te rou­wen. Hij ver­oor­deelt hon­der­den van zijn ei­gen men­sen ter dood en laat ze voor de ogen van hun ei­gen fa­mi­lie exe­cu­te­ren om ze te ‘inspi­re­ren’ voor het rou­wen om zijn moe­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.