PUZ­ZEL EN WIN!

Alles over Geschiedenis - - Prijsvraag -

HORIZONTAAL

1 ge­droog­de druif, 5 niet he­le­maal, 8 om­trek, 13 plaats in Ja­pan, 14 een­de­lig werk­pak, 15 voe­dings­mid­del, 17 met te­gen­zin, 18 ont­roe­ring, 19 vast­ma­ken, 21 deel van een boer­de­rij, 22 Eu­ro­pe­se taal, 24 be­slis­sings­wed­strijd, 26 on­ver­bloemd, 28 zij­vlak, 29 denk­beeld, 31 wa­ter­vo­gel, 32 rant­soen je­ne­ver, 33 op­let­tend, 36 En­gels bier, 37 dier dat van do­de die­ren leeft, 41 voor- of ach­ter­stuk van een schip, 44 En­gel­se ti­tel, 45 rang bij de pad­vin­ders, 46 ze­nuw­ach­tig, 47 ver­trou­we­lijk, 48 on­zicht­baar, 49 zui­ver, 50 knop op een toet­sen­bord.

VERTICAAL

1 lar­ve van een vlin­der, 2 enigs­zins, 3 wa­ter om de po­len, 4 niet pret­tig, 5 ver­drij­ven, 6 in­vi­te­ren, 7 af­keer, 8 Noor­se munt, 9 koos­naam voor moe­der, 10 in­sect, 11 of­fer­plaats, 12 la­che­rig meis­je, 16 in­lei­dend ge­deel­te, 20 plaats aan het Mar­ker­meer, 23 be­roep, 24 Griek­se kaas, 25 eti­ket met in­for­ma­tie, 26 re­ge­rings­ver­te­gen­woor­di­ger, 27 drin­gend, 28 deel van een boek­werk, 30 tal­men, 34 huur op lan­ge ter­mijn, 35 sig­naal, 38 volks­ver­haal, 39 kam­peer­ge­rei, 40 won­der­lijk, 42 be­zit van een boer, 43 niet van toe­pas­sing (afk.).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.