Hall of Fa­me

De groot­ste bar­ba­ren­lei­ders.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De ko­nin­gin van de Ice­ni­s­tam van East Anglia wordt ge­ge­seld tij­dens de po­ging van Ro­mein­se be­stuur­ders om haar er­fe­nis te ste­len, ter­wijl haar doch­ters wor­den ver­kracht. In haar strijd om ge­rech­tig­heid en vrij­heid leidt ze de Brit­se stam­men in de op­stand te­gen de Ro­mein­se strijd­krach­ten. Ze val­len Col­ches­ter, Lon­den en St. Al­bans aan, ver­moor­den zo’n 70 dui­zend men­sen en bran­den de Ro­mein­se ne­der­zet­tin­gen plat. Gou­ver­neur Gai­us Sue­to­ni­us Pau­li­nus ver­slaat haar tij­dens de Slag bij Wat­ling Street. Bou­dic­ca ou zich­zelf heb­ben ver­gif­tigd om zich niet te hoe­ven over­ge­ven.

Bou­dic­ca bind de strijd aan met de Ro­mein­se

over­heer­sers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.