Hen­ry Ford

Alles over Geschiedenis - - Door De Eeuwen Heen -

VS 1863 1947

Hen­ry Ford ont­brak het niet aan am­bi­tie. Hij hoop­te dat mas­sa­pro­duc­tie van goed­ko­pe pro­duc­ten, in com­bi­na­tie met ho­ge lo­nen de we­reld­vre­de be­vor­der­de. Zijn an­ti­se­mi­ti­sche uit­spra­ken tus­sen bei­de we­reld­oor­lo­gen de­den zijn re­pu­ta­tie ech­ter

geen goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.