AT­TI­LA

HUNNISCH CA. 410-453

Alles over Geschiedenis - - Barbaren -

De be­kend­ste bar­baar van al­le­maal dwingt het Oost-Ro­mein­se Rijk tot het be­ta­len van een jaar­lijk­se bij­dra­ge. Maar At­ti­la heeft een ex­cuus no­dig om het West-Ro­mein­se Rijk aan te val­len. In 450 doet de mo­ge­lijk­heid zich voor dank­zij de zus van de Ro­mein­se kei­zer. Hono­ria, die een af­fai­re had en zwan­ger is ge­wor­den, is ver­loofd met een ou­de­re se­na­tor. Ze wil ont­snap­pen en stuurt At­ti­la een brief, met in­be­grip van haar ring, waar­in ze om hulp vraagt. Na­dat At­ti­la de helft van het West-Ro­mein­se Rijk als bruids­schat heeft op­ge­ëist, valt hij het rijk bin­nen. Maar zijn strijd maakt wei­nig in­druk het­geen leidt tot At­ti­la’s te­rug­trek­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.