Ge­schie­de­nis in beeld

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De in­druk­wek­kend­ste beel­den bij his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen.

Een vrou­we­lij­ke fa­brieks­ar­bei­der con­tro­leert elek­tri­sche aan­slui­tin­gen voor Lock­heed Ve­ga Air­craft Cor­po­ra­ti­on in Ca­li­for­nië. Voor­dat de V.S. deel­nam aan de Twee­de We­reld­oor­log, had Lock­heed maar vijf vrou­wen in dienst. Toen de man­ne­lij­ke me­de­wer­kers in dienst moesten, deed de fa­briek een ex­pe­ri­ment met vrou­we­lij­ke ar­bei­ders. Ze ble­ken ui­ter­ma­te ge­schikt te zijn. 1942

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.