Zo maak je …

TRA­DI­TI­O­NE­LE KOOLSOEP, RUS­LAND 9E EEUW

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Shchi.

Shchi is een tra­di­ti­o­ne­le koolsoep die vaak wordt ge­ser­veerd als ap­pe­ti­zer en een van de po­pu­lair­ste Rus­si­sche ge­rech­ten. Het ge­recht werd deels zo po­pu­lair om­dat kool een win­ter­har­de groen­te is, die sterk groeit in de kor­te zo­mers van Rus­land en ver­vol­gens de kou­de tem­pe­ra­tu­ren kan over­le­ven. Maar het is waar­schijn­lijk dat zelfs voor­dat kool van­uit het By­zan­tijn­se Rijk in Rus­land kwam, de soep al po­pu­lair was en ge­maakt werd met ver­ge­lijk­ba­re ste­vi­ge groen­ten zo­als ra­pen.

Na ver­loop van tijd werd shchi ge­maakt op een pech­ka, een ste­nen oven die voor het eerst in de

15e eeuw werd ge­ïn­tro­du­ceerd. Een pech­ka kon tot wel een kwart van een boe­ren­wo­ning in be­slag ne­men en deed ook dienst als warm­te­bron.

Voor shchi kun je ver­se kool of Rus­si­sche zuur­kool (kis­laya ka­pusta) ge­brui­ken, af­han­ke­lijk van de ver­sie die je maakt. In het ou­de Rus­land was in­ma­ken een ide­a­le ma­nier om ge­oog­ste groen­ten de he­le win­ter te be­wa­ren. Bo­ven­dien geeft het een zou­ti­ge, har­ti­ge smaak aan de soep.

IN­GRE­DI­ËN­TEN

1,5 li­ter bouil­lon (vlees of groen­ten) 2 kip­fi­lets, ge­kookt en ge­sne­den 1 wit­te ui 2 wor­tels 2 sten­gels bleek­sel­de­rij 1 aard­ap­pel ¼ van een gro­te ver­se kool 1 gro­te to­maat Pe­per­kor­rels, ver­se dil­le, lau­rier­blaad­jes, en pe­per en zout

1 el on­ge­zou­ten bo­ter

Ser­ve­ren met crè­me fraî­che en rog­ge­brood

BEREIDINGSWIJZE

01ui, Be­gin met het schil­len en snij­den van de

wor­te­len, bleek­sel­de­rij, aard­ap­pel en to­maat. Maak de kool schoon en snijd in stuk­jes. 02 Breng in een gro­te pan de bouil­lon aan de kook – je kunt el­ke soort bouil­lon ge­brui­ken! 03

Voeg de ge­sne­den groen­ten toe en laat het ge­heel een paar mi­nu­ten ko­ken.

04 Voeg de krui­den toe aan de ko­ken­de soep en laat de­ze 20 tot 30 mi­nu­ten sud­de­ren, tot de aard­ap­pel en kool mals zijn.

05 Nu kun je de ge­sne­den kip­fi­let en bo­ter aan de soep toe­voe­gen. Laat ver­vol­gens nog 5 mi­nu­ten sud­de­ren.

06

Ter va­ri­a­tie kun je ook een ge­lij­ke hoe­veel­heid zuur­kool ge­brui­ken in plaats van ver­se kool, en bij­voor­beeld cham­pig­nons in plaats van to­maat!

07

Wees cre­a­tief. Je kunt van al­les toe­voe­gen aan de­ze soep. Som­mi­ge re­cep­ten voe­gen ge­kook­te ei­e­ren toe en je kunt ook ver­schil­len­de soor­ten vlees ge­brui­ken. Lees on­li­ne wat over

de Rus­si­sche keu­ken en pro­beer ver­vol­gens ver­schil­len­de va­ri­an­ten uit!

08

Pro­beer ook eens su­toch­nye shchi, of­te­wel één-dag shchi. Dat doe je door de soep eerst een dag in de koel­kast te zet­ten – de smaak zal dan veel be­ter wor­den en bo­ven­dien gaan er ge­ruch­ten dat het een won­der­mid­del is te­gen ka­ters.

09

Ser­veer je shchi met wat crè­me fraî­che en rog­ge­brood en ge­niet van de tra­di­ti­o­ne­le smaak van Rus­land!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.