Stu­den­ten Ar­che­o­lo­gie vin­den gra­ven uit de ze­ven­de eeuw

Alles over Geschiedenis - - Niuews -

Leid­se stu­den­ten heb­ben twee gra­ven uit de ze­ven­de eeuw ont­dekt. Een van de gra­ven werd tij­dens een prac­ti­cum ont­dekt door een stu­den­te ar­che­o­lo­gie. In de gra­ven von­den de stu­den­ten twee ske­let­ten van jon­ge man­nen. Een van de ske­let­ten heeft een kort zwaard aan de gor­del, het an­de­re heeft di­ver­se kle­ding­spel­den, een gor­del met gro­te gesp en een brok me­taal.

Vol­gens de Uni­ver­si­teit Lei­den is de vondst in­te­res­sant om­dat er wei­nig be­kend is over de tijd waar­in de per­so­nen leef­den. De vond­sten wor­den in een la­bo­ra­to­ri­um ver­der on­der­zocht met DNA­tes­ten en iso­to­pen­on­der­zoek.

Op slechts één me­ter boven de ge­von­den res­ten, heb­ben stu­den­ten ja­ren­lang ge­sport. Ter voor­be­rei­ding op een bouw­pro­ject is er on­der­zoek ge­daan naar wat er in de bo­dem zit. Tij­dens die

on­der­zoe­ken wer­den de gra­ven ge­von­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.