Ame­ri­kaan­se bom­men­wer­per ge­von­den in de Noord­zee

Alles over Geschiedenis - - Niuews -

Tij­dens bo­dem­on­der­zoek voor de aan­leg van een hoog­span­nings­ka­bel tus­sen En­ge­land en Bel­gië, is het wrak van een Ame­ri­kaan­se B-17 bom­men­wer­per uit de Twee­de We­reld­oor­log ge­von­den. Vol­gens de Bel­gi­sche om­roep VRT is het wrak nog re­de­lijk in­tact en zit­ten er men­se­lij­ke res­ten in.

De on­der­zoe­kers von­den eerst een vlieg­tuig­vleu­gel, waar op het plaat­werk de on­der­deel­num­mers nog lees­baar wa­ren. Zo­doen­de was snel dui­de­lijk dat het een B-17 bom­men­wer­per be­trof. Over­leg met de Ame­ri­ka­nen leert dat er nog al­tijd een of meer­de­re be­man­nings­le­den van zo’n vlieg­tuig wor­den ver­mist. Wan­neer be­kend is om welk spe­ci­fiek toe­stel het gaat, wordt be­slo­ten over de ber­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.