Redbad

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

www.red­bad­de­film.nl

Redbad, zoon van Ko­ning Al­dig­sl, twij­felt aan de hei­den­se ri­tu­e­len van zijn volk. Tij­dens een of­fer­ri­tu­eel val­len de Fran­ken Do­re­stad bin­nen en ne­men de stad over. Red­bads oom Ei­bert geeft Redbad de schuld van de ne­der­laag. Redbad wordt ver­ban­nen en spoelt aan bij de Vi­kin­gen. Na­dat hij met hen mee­vecht te­gen een ri­va­li­se­ren­de clan Noor­man­nen, trouwt hij met de doch­ter van Vi­king­se ko­ning Wiglek. Sa­men ke­ren zij te­rug naar Do­re­stad en ont­dekt Redbad dat zijn zus is uit­ge­hu­we­lijkt aan Ka­rel Mar­tel, de zoon van de Fran­ki­sche ko­ning Pe­pijn van Her­stal. Hij zweert haar te be­vrij­den. Dit kan hij niet al­leen, maar het Frie­se le­ger lijkt niet sterk ge­noeg om de Fran­ken te ver­slaan. Zie ook het ar­ti­kel over ko­ning Rad­boud op pa­gi­na 90.

Nu in de bios­coop

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.