DE TERREUR VAN MATTHEW HOPKINS

Alles over Geschiedenis - - Hekserij -

De­ze zelf­be­noem­de ‘witchfin­der ge­ne­ral’ start een cam­pag­ne te­gen heksen in heel East Anglia. Hij ver­volgt men­sen op zeer schim­mi­ge be­wij­zen en past be­den­ke­lij­ke on­der­vra­gings­me­tho­des toe. Het is de

eni­ge echt hek­sen­pa­niek van En­ge­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.