MO­DER­NE HEK­SEN­JACH­TEN

Alles over Geschiedenis - - Hekserij -

In maat­schap­pij­en waar ge­loof in ma­gie nog be­staat, vin­den te­gen­woor­dig nog steeds hek­sen­jach­ten plaats. In 2009 meld­de Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal bij­voor­beeld de ont­voe­ring van zo’n 1000 men­sen in Gam­bia en een jaar eer­der wer­den 11 men­sen ge­dood voor hek­se­rij in

Ke­nia.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.