06 De boog­schut­ters stor­ten zich in de strijd

Alles over Geschiedenis - - Advertorial -

Om­dat de slag zich bij het ‘hek’ af­speel­de, ver­lie­ten de En­gel­se schut­ters hun po­si­ties en voch­ten sa­men met de rid­ders te­gen de Fran­se ca­va­le­rie (gro­ten­deels zon­der paard), die ver­sterkt werd door sol­da­ten die de flan­ken aan­vie­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.